Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

V našej starostlivosti máme približne 20% detí so zajakavosťou - vo veku od 2,3 – 18 rokov, navštevujú nás aj dospelí klienti.

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti so starostlivosťou o deti so zajakavosťou sme sa rozhodli ponúknuť rodičom našich detí väčšiu podporu - vo forme skupinových stretnutí pre rodičov. Uvedomujeme si, že rodičia hrajú pri riešení tohto problému kľúčovú úlohu a môžu byť svojim deťom v ich ťažkostiach veľmi nápomocní. Aj preto sa skupinové stretnutia pre rodičov detí so zajakavosťou stávajú neoddeliteľnou súčasťou terapie zajakavosti v našom zariadení.

Skupinové stretnutia sú nevyhnutnou a efektívnou súčasťou individuálnej terapie zajakavosti – preto ich poskytujeme výlučne našim klientom.

Zameranie:
Na stretnutiach hovoríme o zajakavosti, modelujeme jej príznaky, učíme sa reagovať na jej prejavy v reči dieťaťa, hovoríme o tom, čo primárne a sekundárne prejavy zajakavosti fixuje a naopak, čo ich nerozvíja, a tiež spoločne pracujeme na primeraných postojoch k zajakavosti.

Priebeh:
Rodičovská skupina má uzavretý charakter, teda na stretnutiach sa stretávajú tí istí rodičia (našich klientov) v určenom čase (počas 6 stretnutí). Skupina je vedená logopedičkami špecializujúcimi sa na problematiku zajakavosti a prebieha najmä interaktívne a zážitkovo.

Termíny stretnutí: vždy v stredu od 17.00 - 19.00 - v priestoroch IDR. 

Suma: 215  eur (6 stretnutí)