Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

Cieľová skupina: Deti s diagnostikovanou zajakavosťou v školskom veku , ktoré sú našimi klientmi.

Frekvencia stretnutí je 1 x týždenne po 1,5-2 hodiny, po 5 týždňov, skupinu otvárame pri počte 5 detí. Potrebná je účasť dieťaťa na všetkých stretnutiach.

Suma: 225 eur 

Termín:  5 týždňov, 1x týždenne.

Obsah skupinovej terapie: Podpora radosti z komunikácie, transfer používaných techník, využitie rolových hier pre podporu sociálnych kompetencií, vhľadu do svojho prežívania, sebaprijatia, odolnosti voči výsmechu a to všetko v rámci rovesníckej skupiny za podpory logopédov.

Prednosť skupinovej terapie: Deti spoznajú rovesníkov so zajakavosťou, v skupine je možnosť rozvíjať ich interpersonálne vzťahy pomocou skupinovej dynamiky. Stretnutia sú efektívnym transferom a nevyhnutnou etapou kvalitnej terapie zajakavosti.

Tešíme sa na Vás.