Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Kurz pre našich klientov – čitateľov so zameraním na rozvíjanie porozumenia čítaného textu.

Deti v školskom veku často potrebujú okrem individuálnej podpory aj skupinovú terapiu. Ide o veľmi efektívnu formu intervencie nielen z pohľadu učenia (v skupine sa deti rýchlejšie učia), ale i z hľadiska motivačného a jazykového, ale i sociálneho rozvoja - spoznajú iné deti s podobným problémom, a to je pre ich budúcu kvalitu života najdôležitejšie. Sme hrdí, že ako jedno z mála centier na Slovensku realizujeme tento typ terapie pre školákov a tešíme sa z jej efektu.

Cieľová skupina:  odporúčané pre deti v školskom veku (3. a 4. ročník), ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia a potrebujú tento typ skupinovej logopedickej terapie. Skupinu otvárame pri počte min. 4 detí. 

Termíny 5 stretnutí:  30. 3., 20. 4., 4. 5., 1. 6., 15. 6. 2023

Čas: 15:30 – 16.30

Kurz sa zameriava na prácu s literárnym textom a rozvíjanie viaczložkového porozumenia – metódou triarchického rozvíjania porozumenia (Randi, Grigorenko, Sternberg, 2015), ktoré sa ukázalo výskumne ako veľmi efektívne z hľadiska dosahovania akademických výsledkov. Cieľom kurzu je zábavnou a veku primeranou formou explicitne rozvíjať jednotlivé komponenty viaczložkového porozumenia – analytické, praktické a kreatívne myslenie, ktoré je obohatené o rozvíjanie emocionálnej inteligencie.

Prednosti kurzu:

• Najnovšie a veľmi efektívne stratégie práce s literárnym textom, rozvíjanie porozumenia čítanému, naratívnych schopností v malej skupine (max. 6 detí).
• Dôraz sa kladie na rozvíjanie jazykových kompetencií a emocionálnej inteligencie.
• Kurz podporuje u školákov radosť z čítania a rozprávania.

Cena: 178 € (v cene je aj metodický materiál)

Tešíme sa na spoločný čas s dobrou knihou:-)