Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Rozvíjanie čítania s porozumením (odporúčané pre školákov v 2. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (odporúčané pre školákov v 2. – 4. ročníku ZŠ)

Kurz pre naších klientov - čitateľov  - rozvíjanie porozumenia čítaného textu. 

Deti v školskom veku často potrebujú okrem individuálnej aj skupinovú terapiu. Ide o veľmi efektívnu formu terapie nielen z pohľadu  učenia (v skupine sa deti rýchlejšie učia), a motivačného a jazykového, ale i sociálneho - spoznajú iné deti s podobným problémom a to je pre ich budúcu kvalitu života dôležitejšie ako si vieme predstaviť. Sme hrdí, že ako  jedno z mála centier na Slovensku  realizujeme tento typ terapie pre školákov -  tešíme sa z jej efektu.

Cieľová skupina: deti v školskom veku (2. a 4. ročník), ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia a potrebujú tento typ skupinovej logopedickej terapie.

Termíny 6 stretnutí: 3.11; 10.11; 24.11;1.12; 8.12 a 15.12.2022, vo štvrtky od 15.15-16.15 hod.

Kurz sa zameriava na prácu s literárnym textom a rozvíjanie viaczložkového porozumenia – metódou triarchického rozvíjania porozumenia (Randi, Grigorenko, Sternberg, 2015), ktoré sa ukázalo výskumne ako veľmi efektívne z hľadiska dosahovania akademických výsledkov. Cieľom kurzu je zábavnou a veku primeranou formou explicitne rozvíjať jednotlivé komponenty viaczložkového porozumenia – analytické, praktické a kreatívne myslenie.

Prednosti kurzu:

• Najnovšie a veľmi efektívne stratégie práce s textom a rozvoja naratív /rozprávačských schopností v malej skupine.
• Rozvoj jazykových kompetencií, 
• Kurz podporuje u školákov radosť z čítania a rozprávania.

Cena kurzu: 175 eur (metodický materiál je už v cene kurzu)

Tešíme sa na Vás.