Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

Kurz psychologická predškolská príprava je zameraný na podporu koncentrácie pozornosti, pracovných návykov a rozvoja zručností potrebných pre úspešné zaškolenie. Jeho cieľom je podpora práce v skupine a uľahčenie vstupu do prvého ročníka ZŠ.

Maximálne 6 detí v skupine. Vedúcou kurzu je psychologička.

Podmienkou absolvovania kurzu je dobrý zdravotný stav dieťaťa a aktuálny negatívny test na ochorenie COVID-19/potvrdenie o očkovaní rodiča

Termín: neurčený
Obsah kurzu:

• zameranie na skupinovú prácu a rešpektovanie pravidiel v rámci skupiny
• rozvoj grafomotoriky
• rozvoj vizuomotoriky
• stimulácia koncentrácie pozornosti
• matematických predstáv, pravo-ľavej orientácie
• kognitívnych (poznávacích) schopností

Cena : 195 eur

Registrácia na kurz je záväzná.

Tešíme sa na Vás.