Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

Kurz psychologická predškolská príprava je zameraný na podporu koncentrácie pozornosti, pracovných návykov a rozvoja zručností potrebných pre úspešné zaškolenieí s NKS. Jeho cieľom je podpora práce v skupine a uľahčenie vstupu do prvého ročníka ZŠ, kurz je určený pre našich detských klientov. 

Maximálne 6 detí v skupine - predškolákov, alebo s predĺženým predprimárnym vzdelávaním.
Vedúcou kurzu je psychologička.

Termín: pripravujeme

Trvanie : 1 hodinu a 15 minút

Obsah kurzu:

• zameranie na skupinovú prácu, komunikáciu v skupine  a rešpektovanie pravidiel v rámci skupiny
• rozvoj grafomotoriky
• rozvoj vizuomotoriky
• stimulácia koncentrácie pozornosti
• matematických predstáv, pravo-ľavej orientácie
• kognitívnych (poznávacích) schopností

Cena : 205 eur

Registrácia na kurz bude záväzná. 

Tešíme sa na Vás.