Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

Kurz psychologická predškolská príprava je zameraný na podporu koncentrácie pozornosti, pracovných návykov a rozvoja zručností potrebných pre úspešné zaškolenieí s NKS. Jeho cieľom je podpora práce v skupine a uľahčenie vstupu do prvého ročníka ZŠ, kurz je určený pre našich detských klientov. Maximálne 6 detí v skupine - predškolákov, alebo s predĺženým predprimárnym vzdelávaním.
Vedúcou kurzu je psychologička.

Termín: 27.6-1.7.2022, 5 dní v týždni od 8.15 - 9.45.

Obsah kurzu:

• zameranie na skupinovú prácu, komunikáciu v skupine  a rešpektovanie pravidiel v rámci skupiny
• rozvoj grafomotoriky
• rozvoj vizuomotoriky
• stimulácia koncentrácie pozornosti
• matematických predstáv, pravo-ľavej orientácie
• kognitívnych (poznávacích) schopností

Cena : 195 eur

Registrácia na kurz bude záväzná, bude otvorená DO  20.6.2022 do 15.00.

Tešíme sa na Vás.