Deti a rodičia | Registrácia na skupinu alebo kurz | Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Zákonný zástupca (vyplňte všetky položky)
Dieťa (vyplňte všetky položky)
-
Dieťa je v našej starostlivosti?
Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva firma osobnyudaj.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.