Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Cieľová skupina: deti vo veku 5-6 rokov, predškoláci.

Termín: 28.9.2021, 10 týždňov 1x do týždňa - 40 minút, v utorok od 13.15.

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie.

V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky.

Naučíme sa nové hry, zoznámime sa s rôznymi materiálmi, vyskúšame zaujímavé techniky. Vo veľkej miere budeme využívať aj bežne dostupné materiály, takže v nácviku jednotlivých zručností môžu deti pokračovať v domácom prostredí.

Kurz má 10 stretnutí po 40 minút, stretávame sa 1x do týždňa. Prosíme o dodržiavnie protipandemických nariadeni: rodičov aby sa nezdržovali v čakárni, a deti boli zdravé a mali rúška v spoločných priestorch. Ďakujeme.

Cena: 180 €