Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Cieľová skupina: deti vo veku 4-5 rokov.

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom.

V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky.

Naučíme sa nové hry, zoznámime sa s rôznymi materiálmi, vyskúšame zaujímavé techniky. Vo veľkej miere budeme využívať aj bežne dostupné materiály, takže v nácviku jednotlivých zručností môžu deti pokračovať v domácom prostredí.

Kurz má 10 stretnutí po 40 minút, stretávame sa 1x do týždňa.