Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz interaktívneho čítania

Rozvíjanie rozprávačských schopností (interaktívne čítanie) detí a rozvíjanie porozumenia čítaného textu s výrazným dopadom na rozvoj jazykových schopností detí.

Kurz IČ 1 (12 stretnutí 2x týždenne) t.j. 6 týždňov.

Čítanie detských náročnejších príbehov - detských kníh v skupine s logopédom. Pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie ako i vlastné rozprávanie príbehov.

Kurz IČ efektívne a komplexne podporuje jazykové kompetencie dieťaťa, kurz je pre našich aktuálnych klientov.

Kurz IČ 1 ponúkame len pre klientov nášho zariadenia (vo veku 4-5 rokov), ktorí absolvujú individuálne terapie. Účasť na KIČ 1 konzultujte prosím s vašou pani logopédkou - registrácia je záväzná. Cena: 250 €.

Maximum detí v skupine je 5.