Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Termín: 1x týždenne (15 týždňov), začiatkom v septembri.

Skupinu vedie logopedička a maximálny počet detí v skupine je 6

Kurz je postavený na prvých dvoch zošitoch jazykovej metodiky Šlabikár nový a je možné v tejto metodike pokračovať individuálnou alebo skupinovou formou. Kurz je na odporúčanie logopedičky určený pre deti v predškolskom veku alebo počas odloženej školskej dochádzky. Slúži ako prevencia a príprava do školy - na úspešné zvládnutie gramotnosti - najmä čítania. V skupine je maximálne 6 detí, čím sa zabezpečuje individuálny prístup k deťom. Kurz poskytujeme LEN našim klientom - po dohovore so svojou logopedičkou. 

Registrácia je záväzná.

Suma: 165 eur (vrátane šlabikára)

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami, zároveň sa pri práci rozvíja aj kritické myslenie, riešenie problémov, diskutovanie deti v skupine a podporuje sa posudzovanie riešení deťmi. 

Tešíme sa na Vás.