Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Interaktívneho čítanie 2

Interaktívneho čítanie 2

Cieľová skupina: naši klienti, ktorí absolvovali KIČ 1; deti s problémom v porozumení dlhších výpovedí a textov ako i s problémami vo vyjadrovaní príbehov; vek 4,5 – 5,8 rokov; max.6 detí v skupine.

TERMÍN: od 3.5.2022 t.j. 6 týždňov (2x týždenne), v utorky a štvrtky od 8.15 – 9.45 hod. V súlade s aktuálne platnými protiepidemiologických opatreniami.

Cena: 250 €

REGISTRÁCIA je záväzná, otvorená do 21.4.2022 do 16.00  cez kontaktný formulár nižšie. 

Konzultovať vhodnosť účasti na skupine so svojou logopedičkou!

Prednosti kurzu: Kurz nadväzuje na KIČ1. Podobne ako pri prvom kurze ide o efektívny skupinový terapeutický program. KIČ 2 je kvalitatívne náročnejší (náročnejšie texty) avšak stále podporujúci radosť z kníh, a čítania, rozprávania a ovplyvňujúci rozvoj porozumenia reči, slovnej zásoby, interakcií medzi deťmi, rozvoj myslenia, a budúcej gramotnosti ale vedie aj k verbalizácii prežívania a podporu empatie. 

Obsah ako pri KIČ 1: Čítanie náročnejších detských príbehov- detských kníh v skupine s logopédom. Pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácia, ich správanie, hodnotenie. Súčasťou kurzu je zároveň aj intenzívne rozvíjanie vlastných príbehov detí a podora naratívnych zručností deti. 

Tešíme sa na Vás! 

Logopedičky SCŠPP IDR