Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Interaktívne čítanie pre školákov - kurz pre čitateľov (2. a 3. ročník)

Interaktívne čítanie pre školákov - kurz pre čitateľov  (2. a 3. ročník)

Kurz pre čitateľov  - rozvíjanie porozumenia čítaného textu, čítania a rozprávačských schopností detí v školskom veku ako i tvorby príbehov. Postupuje sa podľa inovatiívneho šlabikára s preukazanou efektivitou na slovensky hovoriacich deťoch.

Cieľová skupina: deti v školskom veku (2. a 3. ročník), ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia a potrebujú tento typ skupinovej logopedickej terapie, prípadne absolvovali interaktívne čítanie pre školákov 1.

Termín: kurz otvárame priebežne

Prosíme ododržiavane protipeidemiologických opatrení: deti sú s rúškom - o bezpríznakovosti informujete logopedčičku, ktorá vedie kurz. 

Obsah

• rozprávanie a čítanie detských príbehov v skupine s logopédom
• pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie ich konania, intenzívne rozvíjanie slovnej zásoby, rozprávania vlastných príbehov detí ako i príbehov podľa obrázkovej osnovy
• podpora techniky čítania, porozumenia prečítaného a reprodukcia prečítaného textu
• rozvoj celkovej jazykovej kompetencie a vyjadrovania

Prednosti kurzu:

• Najnovšie a veľmi efektívne stratégie práce s textom a rozvoja naratív /rozprávačských schopností v malej skupine.
• Rozvoj jazykových kompetencií, techniky čítania a vyjadrovania.
• Kurz podporuje u školákov radosť z čítania a rozprávania.

Cena kurzu: 205 eur (metodický materiál je už v cene kurzu)