Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Interaktívne čítanie pre deti v školskom veku

Interaktívne čítanie pre deti v školskom veku

Interaktívne čítanie pre školákov - rozvíjanie porozumenia čítaného textu, čítania a rozprávačských schopností detí v školskom veku

Cieľová skupina: deti v školskom veku, ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia a potrebujú tento typ skupinovej logopedickej terapie, prváci a druháci

Termín: kurz otvárame posledný júnový týždeň od 28.6 - 2.7.2021, denne od 14.00 -15.30, skupina 4 – 6 detí, vedená logopédom špecialistom, podľa epidemiologikej situácie. 
Registrácia: od 2.6.2021 do 15.6.2021

Obsah
• rozprávanie a čítanie detských príbehov v skupine s logopédom
• pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie ich konania, intenzívne rozvíjanie slovnej zásoby, rozprávania vlastných príbehov detí ako i príbehov podľa obrázkovej osnovy
• podpora techniky čítania, porozumenia prečítaného a reprodukcia prečítaného textu
• rozvoj celkovej jazykovej kompetencie a vyjadrovania

Prednosti kurzu:
• Najnovšie a veľmi efektívne stratégie práce s textom a rozvoja naratív /rozprávačských schopností v malej skupine.
• Rozvoj jazykových kompetencií, techniky čítania a vyjadrovania.
• Kurz podporuje u školákov radosť z čítania a rozprávania.

Cena kurzu: 195 eur