Aktuálne | Svojpomocná skupina pre rodičov detí so zajakavosťou

Svojpomocná skupina pre rodičov detí  so zajakavosťou

Radi by sme vás informovali, že z iniciatívy rodičov bude pri našom zariadení vytvorená svojpomocná skupina pre rodičov detí s poruchami plynulosti reči.  Ak by ste sa chceli pridať, kontaktujte svojho logopéda.