Aktuálne | Seminár pre odborníkov: Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku

Seminár pre odborníkov: Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku

Doc. Svetlana Kapalková a Dr. Lýdia Vencelová v spolupráci so SAL pripravili na 5.6.2021 celodenný odborný seminár.

Budú sa venovať týmto témam:

  • teoretické východiská metodiky
  • stručné vysvetlenie tvorby a overenia efektivity metodiky
  • postup pri osvojovaní dekódovania (čítania) a kódovania (písania)
  • stimulácia viacerých oblastí naratívnej činnosti
  • zavádzanie ortografických princípov
  • práca s textom, budovanie porozumenia čítaného textu
V závere bude priestor na diskusiu.

Viac informácii infomrácii tu: Seminar-jazykova-gramotnost