Aktuálne | Prevádzka nášho zariadenia bude pokračovať

Prevádzka nášho zariadenia bude pokračovať v nasledujúcich týždňoch podľa nariadenia hygienika a tiež usmernení MŠ SR. Vzhľadom na aktuálne opatrenia prebiehajú logopedické činnosti najmä dištančnou formou, prezenčne len za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

Prosíme rodičov o dodržiavanie aktuálnych opatrení (vypísanie dotazníkov a vyhlásení, preukázanie sa negatívnym výsledkom testu a pod.), o ktorých Vás zamestnanci osobitne informovali. Dotazník a vyhlásenie Vám odborný zamestnanec pošle pred osobným stretnutím e-mailom.

Upozorňujeme rodičov, že bez hore uvedených náležitostí nebudú ošetrení.

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
Tím IDR