Aktuálne | OZNAM pre klientov k začiatku šk. roka 2021/2022

OZNAM pre klientov k začiatku šk. roka 2021/2022

Milí rodičia, deti i všetci klienti,

tešíme sa na Vás aj v nasledujúcom školskom roku a veríme, že sa nám vzájomnou spoluprácou podarí reč a jazykové schopnosti nám zverených klientov výrazne zlepšiť 🙂.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a tiež preto, že chceme zabezpečiť skutočne zdravé a bezpečné prostredie v našom školskom poradenskom zariadení pre logopedickú a psychologickú činnosť, žiadame zákonných zástupcov (ako i sprievod dieťaťa), či plnoletých klientov aby dodržali nasledovné:
- nariadenia ÚVZ a MŠ SR (Oznam ): teda vstupovať do priestoru zariadenia len v prípade, že nevykazujete žiadne známky ochorenia, pred vstupom do interiéru si dezinfikovali ruky, používali rúško či iné prekrytie časti tváre a dodržiavali odstupy, rešpektovali vetranie priestorov;
- v čakárni trávili len najnutnejší čas potrebný na odovzdanie deti/ či dohodnutie termínu (dieťa  môže prísť v sprievode len jedného dospelého);
- cezhraniční klienti, tzv. "pendleri" sa budú riadiť podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR;
- vyhlásenie o bezpríznakovosti klienta (Vyhlásenie 09 2021) vypĺňajú aj rodičia / dospelí klienti, ktorí idú na konzultáciu výsledkov vyšetrenia a pod. podľa ďalších usmernení konkrétneho odborného zamestnanca;
- vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné doručiť deň pred plánovaným stretnutím, presne do 18.00 hod. Žiadame Vás, aby ste ZASLALI vyplnené vyhlásenie o BEPRÍZNAKOVOSTI na mail svojej logopedičke, či psychologičke (priezvisko@detskarec.sk).

Upozorňujeme rodičov/ klientov, že v prípade, že nám vyhlásenie nepošlú v stanovenom čase, NEBUDEME im môcť poskytnúť odbornú starostlivosť.

Radi by sme Vás tiež informovali, že aj zo strany nášho SCŠPP IDR, tak odborní ako aj nepedagogickí zamestnanci - dodržiavame všetky platné nariadenia, pravidelne dezinfikujeme priestory, vetráme a spĺňame podmienky o bezpríznakovosti. Veríme, že chápete našu snahu chrániť klientov i zamestnancov a udržať prevádzku funkčnú k prezenčnej činnosti. 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.
Detailnejšie informácie Vám môže poskytnúť odborný zamestnanec, u ktorého ste v starostlivosti, samozrejme pri zmene pandemickej situácie si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok starostlivosti.

Prajeme Vám veľa zdravia, radosti a síl.

Vedenie SCŠPP IDR

20.8.2021, Bratislava

Prílohy:

VYHLÁSENIE

OZNAM

Informácie z MŠ SR