Aktuálne | Informácie o finančných príspevkoch v zariadení

Informácie o finančných príspevkoch v zariadení

V našom zariadení rodičia prispievajú finančne zvlášť na logopedickú a na psychologickú starostlivosť (v závislosti od veku klienta, náročnosti, predpokladaného druhu diagnostikovaných porúch, ich závažnosti a tiež dôvodu uvedeného v registrácii) nasledovne:

na logopedické/psychologické vyšetrenie sumou od 70 € - 260 €;
na logopedickú /psychologickú terapiu v trvaní 40 min/30 €;
na detské terapeutické skupiny od 180 € – 250 €;
na rodičovské skupiny od 165 € – 185 €.

Podrobnejšie informácie dostávajú naši klienti po registrácii.

Vyhradzujeme si právo zmeny cenníka.

Vedenie SCŠPP IDR.