Aktuálne | AKTUÁLNY OZNAM pre klientov

AKTUÁLNY OZNAM pre klientov

Milí rodičia, deti i všetci klienti,

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a tiež preto, že chceme zabezpečiť skutočne zdravé a bezpečné prostredie v našom školskom poradenskom zariadení pre logopedickú a psychologickú činnosť, žiadame zákonných zástupcov (ako i sprievod dieťaťa), či plnoletých klientov aby dodržali nasledovné:

- nariadenia ÚVZ a MŠ SR (Oznam ): teda vstupovať do priestoru zariadenia len v prípade, že nevykazujete žiadne známky ochorenia, pred vstupom do interiéru si dezinfikovali ruky, používali respirátor a dodržiavali odstupy, rešpektovali časté vetranie priestorov čakárne;
- v čakárni trávili len najnutnejší čas potrebný na odovzdanie deti/ či dohodnutie termínu (dieťa  môže prísť v sprievode len jedného dospelého - bez rodinných príslušníkov). Prosíme rodičov, aby sa nezdržiavali v čakárni!;
- cezhraniční klienti, tzv. "pendleri" sa budú riadiť podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR;
- vyhlásenie o bezpríznakovosti klienta (Vyhlásenie 09 2021) vypĺňajú aj rodičia / dospelí klienti, ktorí idú na konzultáciu výsledkov vyšetrenia a pod. podľa ďalších usmernení konkrétneho odborného zamestnanca;
- vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné doručiť DEŇ pred plánovaným stretnutím, presne do 18.00 hod. Žiadame Vás, aby ste ZASLALI vyplnené vyhlásenie o BEPRÍZNAKOVOSTI na mail svojej logopedičke, či psychologičke (priezvisko@detskarec.sk).

POZOR!
Upozorňujeme rodičov/ klientov, že v prípade, že nám vyhlásenie nepošlú v stanovenom čase, NEBUDEME im môcť poskytnúť odbornú starostlivosť v danom termíne. Vzhľadom na sprísnenie protipandemických opatrení, nariaďujeme od 22.11.2021 pre sprievod dieťaťa OTP režim, negatívny výsledok  ag.testu pre deti v terapeutických skupinách.

Žiadame rodičov, aby sa nezdržiavali v čakárni.

Radi by sme Vás tiež informovali, že aj zo strany nášho SCŠPP IDR, tak odborní ako aj nepedagogickí zamestnanci - dodržiavame všetky platné nariadenia, pravidelne dezinfikujeme priestory, vetráme a spĺňame podmienky o bezpríznakovosti. Veríme, že chápete našu snahu chrániť klientov i zamestnancov a udržať prevádzku funkčnú k prezenčnej činnosti. 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.
Detailnejšie informácie Vám poskytne odborný zamestnanec. 

Pri zmene pandemickej situácie si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok starostlivosti, napr. OTP režim.

Prajeme Vám veľa zdravia, radosti a síl.

Vedenie SCŠPP IDR

19.11.2021, Bratislava

Prílohy:

Aktuálne informácie z Ministerstva školstva SR

VYHLÁSENIE

OZNAM