Deti a rodičia

S CŠPP Inštitút detskej reči, diagnostika a terapia
Registrácia dieťaťa
do starostlivosti

Odborníci

Vzdelávanie a supervízia

Projekty

Spolupráca s inými
(organizáciami)

Aktuálne

Posvieťme si na "dys-"... október - mesiac dyslexie
Aktuality