sub_promo_img.jpg

PhDr. Lucia PALUGYAYOVÁ

Po ukončení štúdia logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala ako logopédka vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg  v Bratislave. V rámci svojej praxe sa venovala predovšetkým problematike rečového vývinu u detí predškolského veku a deťom s narušeným vývinom reči.

Má prax s vedením individuálnej i skupinovej terapie, s prácou s rodičmi, s prácou s deťmi v predškolských zariadeniach.

Predmetom jej záujmu je :

diagnostika a terapia detí predškolského veku s narušeným vývinom reči

diagnostika a terapia detí s poruchami výslovnosti - dysláliou

 

 

palugyayova@detskarec.sk