sub_promo_img.jpg

PhDr. Ing. Jana BRNOVÁ, PhD.

Absolvovala štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci doktorandského výskumu sa venovala problematike analýzy konverzácie dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou (afáziou) a taktiež konverzačnému tréningu pre týchto ľudí a ich komunikačných partnerov. Po ukončení doktorandského štúdia pôsobila na Katedre logopédie PdF UK ako výskumný pracovník v oblasti špecifických porúch učenia a v súčasnosti sa podieľa na výskume v oblasti osvojovania si gramotnosti (čítania a písania). V rámci individuálnej terapie sa venovala najmä deťom predškolského veku s poruchami výslovnosti.

Súčasne sa odborne zameriava na diagnostiku a terapiu detí s poruchami výslovnosti, s narušeným vývinom reči a poruchami učenia.

Vaše pripomienky a otázky mi posielajte na e-mailovú adresu : brnova@detskarec.sk