sub_promo_img.jpg

Mgr. Simona PREDÁČOVÁ

Absolvovala štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. 

Má skúsenosť s individuálnou i skupinovou prácou, s vedením a pripravovaním voľno časových aktivít pre deti, s pozíciou školskej psychologičky. Alsolvovala kurzy zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc v krízových situáciach ako i  sprevádzanie detí a rodín pri strate blízkeho. 

Pre detských klientov nášho zariadenia aktuálne zabezpečuje najmä komplexnú psychologickú diagnostiku, poradenstvo a tiež skupinové a individuálne terapeutické stretnutia zamerané na podporu osobnosti dieťaťa, rozvoj pozornosti a grafomotoriky.

e-mail: info@detskarec.sk