sub_promo_img.jpg

Mgr. Simona CSÓKOVÁ

Absolvovala štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. 

Má skúsenosti s procesom komplexnej psychologickej diagnostiky - jej vyhodnocovania, spracovavania;  s  individuálnou i skupinovou prácou; s vedením a pripravovaním voľno časových aktivít pre deti, s pozíciou školskej psychologičky. Alsolvovala kurzy zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc v krízových situáciach ako i  sprevádzanie detí a rodín pri strate blízkeho. 

Pre detských klientov nášho zariadenia aktuálne zabezpečuje najmä komplexnú psychologickú diagnostiku, poradenstvo pri zaškolení dieťaťa ako i výchovných problémoch. Tiež vedie  skupinové a individuálne terapeutické stretnutia zamerané na podporu osobnosti dieťaťa, rozvoj pozornosti, predškolskej pripravenosti, rozvoj hry a grafomotoriky.

e-mail: info@detskarec.sk