sub_promo_img.jpg

Mgr. Mária JANČEKOVÁ

Absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa výskumne venovala porovnaniu slovnej zásoby u detí v norme a detí s vývinovou dysfáziou v predškolskom veku. Pracovala ako logopédka vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg  spol., s.r.o. Špecializuje sa na logopedickú intervenciu pre deti v ranom veku a ich rodičom, ako i deťom s vývinovou dysfáziou a oneskoreným vývinom reči a  narušenou zvukovou rovinou reči. 

 

Kontakt : jancekova@detskarec.sk