sub_promo_img.jpg

Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ

Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave – odbor logopédia. Počas štúdia sa zúčastnila projektu, ktorého cieľom bolo zhodnotenie efektivity Experimentálneho šlabikára pre žiakov prvého ročníka ZŠ. V rámci výskumu sa venovala analýze naratívnych schopností z longitudinálneho pohľadu u šesť a sedemročných detí. Praktické skúsenosti nadobudla ako logopéd v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. V súčasnosti sa špecializuje na ranú intervenciu a logopedickú starostlivosť o deti s poruchami plynulosti, o deti so zajakavosťou.