sub_promo_img.jpg

Mgr. Kristína JÁROSIOVÁ

   

Absolvovala študijný odbor psychológia na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia nadobúdala prax na Linke detskej istoty a v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.

Po ukončení štúdia pôsobila ako školský psychológ na OU a SZŠ. Venovala sa individuálnej dlhodobej a krízovej intervenciu s detskými klientmi. Skúsenosti má tiež s vedením skupinových preventívnych stretnutí a s prácou asistenta učiteľa pre deti s individuálnym vzdelávacím programom.

V súčasnosti pôsobí ako frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Prístupe zameranom na človeka v Českom Inštitúte PCA v Brne.

jarosiova@detskarec.sk