sub_promo_img.jpg

Mgr. Ivana KALETOVÁ

Absolvovala odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci výskumu venovala vytvoreniu skríningového nástroja na hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku – skrátenej verzie rodičovského dotazníka TEKOS II.

V súčasnosti sa v našom zariadení špecializuje na ranú intervenciu – logopedickú terapiu  nehovoriaciich detí v ranom veku ako i práci s ich rodičmi. Venuje sa aj deťom s ťažkosťami s výslovnosťou a skupinovej terapii detí v predškolskom veku s fonologickými ťažkosťami (Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina).

e-mail: info@detskarec.sk