sub_promo_img.jpg

Mgr. Anna SATINOVÁ

AKTUÁLNE: na rodičovskej 

 

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore Psychológia. Počas štúdia nadobúdala praktické skúsenosti vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia - Dialóg. V rámci výskumu sa venovala validizácii novej skríningovej metódy S-PMV, kde sa zameriavala na možnosti včasnej identifikácie oneskoreného a narušeného vývinu reči.