Stimulácia porozumenia reči pre predškolské deti

Kedy:  UTOROK 9.00-10.00 (26.3-7.4.2019 t.j.6 stretnutí )

Cena:  120 eur

Kurz:    pre 4-5 detí, potvrdenie účasti registrovaného dieťatka najneskôr v pondelok 25.3.2019 

Registrácia: cez kontaktný formulár nižšie

Ukončenie registrácie: 22.3.2019

• zameraný na stimuláciu porozumenia na úrovni  viet, kontextu a textu
• pracujeme s 3 základnými gramatickými javmi (vety s predložkovou väzbou – nad a pod, súvetia s vedľajšou vetou subjektovou a vety so zámenami / deixami) + generalizácia porozumenia aj na ďalšie gramatické javy v slovenčine
• aktivity: pracovné listy, ppt prezentácie, dokresľovanie, lepenie, vyfarbovanie.
 
Skupinu vedie logopédka. Kurz je určený len pre našich aktuálnych klientov.
 
Ochrana osobných údajov  podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018Z.z a v súlade s nariadením GDPR. Odoslaním formulára súhlasite so spracovaním osobných údajov.
 

Registrácia na kurz