SKUPINOVÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV DETÍ so ZAJAKAVOSŤOU

V našej starostlivosti máme približne 20% detí so zajakavosťou  - vo veku od 2,3 – 18 rokov, navštevujú nás aj dospelí klienti.

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti so starostlivosťou o deti so zajakavosťou, sme sa rozhodli ponúknuť rodičom našich detí väčšiu podporu -  vo forme skupinových stretnutí pre rodičov.  Uvedomujeme si, že rodičia hrajú pri riešení tohto problému kľúčovú úlohu a môžu byť svojim deťom v ich ťažkostiach veľmi nápomocní.  Aj preto sa skupinové stretnutia pre rodičov  detí so zajakavosťou stávajú neoddeliteľnou súčasťou terapie zajakavosti v našom zariadení.

Skupinové stretnutia sú nevyhnutou a efektívnou súčasťou individuálnej terapie zajakavosti – preto ich poskytujeme výlučne našim klientom.

Zameranie: 

Na stretnutiach hovoríme o zajakavosti, modelujeme jej  príznaky, učíme sa reagovať na jej prejavy v reči dieťaťa, hovoríme o tom, čo primárne a sekundárne prejavy zajakavosti fixuje a naopak, čo ich nerozvíja, a tiež spoločne pracujeme na primeraných postojoch k zajakavosti.

Priebeh:            

Rodičovská skupina má uzavretý charakter, teda na stretnutiach sa stretávajú tí istí rodičia v určenom čase (cca  počas 5 stretnutí). Skupina je vedená logopedičkami špecializujúcimi sa na problematiku zajakavosti  a prebieha najmä interaktívne a zážitkovo.  

Termín: prvé stretnutie v utorok 9.4.2019 ( o 17.00)

Ak máte záujem navštevovať našu skupinu oslovte svoju logopedičku.

 

Rozhovor o zajakavosti -  Mýty a fakty: 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/962881

 

Vyberte maximálne 2 problémy