SKUPINOVÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV DETÍ S DIAGNOSTIKOVANOU ZAJAKAVOSŤOU

V našej starostlivosti máme približne 20% detí so zajakavosťou  - vo veku od 2,3 – 18 rokov, navštevujú nás aj dospelí klienti.

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti so starostlivosťou o deti so zajakavosťou sme sa rozhodli ponúknuť rodičom našich detí väčšiu podporu a obnoviť stretnutia rodičov. Uvedomujeme si, že rodičia hrajú pri riešení tohto problému kľúčovú úlohu a môžu byť svojim deťom v ich ťažkostiach veľmi nápomocní. 

Skupinové stretnutia sú nevyhnutou a efektívnou súčasťou individuálnej terapie  zajakavosti – preto ich poskytujeme výlučne našim klientom.

Zameranie: 

Na stretnutiach hovoríme o zajakavosti, pokúsime sa modelovať niektoré jej  príznaky, učiť sa reagovať na jej prejavy v reči dieťaťa, hovoriť o tom, čo neplynulosť  a rozvíjanie iných oblastí zajakavosti fixuje a naopak, čo ich nerozvíja, a tiež budeme spoločne pracovať na primeraných postojoch k zajakavosti - ktoré sú pre Vaše dieťa nesmierne dôležité.

Priebeh:            

Skupina  má uzavretý charakter, teda na stretnutiach sa stretávajú tí istí rodičia istý  čas (cca 3-5 stretnutí) - je  vedená logopedičkami špecializujúcimi sa na problematiku zajakavosti.

Skupina prebieha interaktívne, zážitkovo aj edukatívne.  

Termín:

október 2017

Ak máte záujem navštevovať našu skupinu oslovte svoju logopedičku.

Vyberte maximálne 2 problémy