KURZ FONEMATICKÉHO uvedomovania podľa Eľkonina pre deti (viac info TU)

TERMÍN: pondelky 15.00-16.00

(30 hodín) t.j. 30 týždňov (1 x týždenne)

Začiatok : 30.9 v pondelok o 15.00

cena: 220 €

REGISTRÁCIA OTVORENÁ do 20.9.2019

Cieľová skupina:   Deti v predškolskom veku, max.6 detí.

Prednosti tréningu:  Okrem zraku, pozornosti a IQ patria jazykové  schopnosti ( fonematické uvedomovanie a iné) k najdôležitejším predpokladom dobrého čítania.  Rozvinuté fonematické uvedomovanie: zlepšuje  rýchlosť čítania u školákov  a proces písania.

Obsah:     Deti sa naučia analyzovať slová na hlásky, spájať hlásky do slov, rozlišovať sluchom  samohlásky a mäkké- tvrdé spoluhlásky, oboznámia sa s veľkými tlačenými tvarmi písmen, precvičia ruku pri písaní, naučia sa sústrediť, pracovať samostatne aj v skupine a natrénujú veľa iných jazykovo-kognitívnych schopností. Kurz prebieha hravou formou, striedajú sa individuálne a skupinové aktivity, práca s pomôckami, šlabikárom, pri tabuli.

REGISTRUJTE SA nižšie , alebo cez kontaktný formulár na www.detskarec.sk a do kolónky INĚ prosíme napíšte:  Eľkonin - popoludní.                                                         ĎAKUJEME.

Registrácia na kurz