KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE - kurz pre rodičov

Kurz je pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať a efektívne komunikovať so svojimi deťmi.

V rámci kurzu počas štyroch stretnutí sa rodičia dozvedia informácie o vývinových míľnikoch ako i rizikových faktoroch vo vývine reči. Podrobne teoreticky ale najmä prakticky si vyskúšajú niektoré typy komunikačných stratégií so svojím dieťaťom.

V rámci kurzu je zároveň priestor pre individuálne otázky rodičov vzťahujúce sa k ich konkrétnemu dieťaťu a jeho komunikácii. Stretnutia logopédky s rodičmi sú nevyhnutnou prvou fázou efektívnej terapie.

Maximálny počet rodičov je 10. Platí len jeden rodič, ale vítaní sú na kurze obaja, prípadne rodič a starý rodič, či iný príbuzný.

Bližšie podmienky Vám odošleme emailom po registrácii.

 

Vyberte maximálne 2 problémy