Interaktívne čítanie pre rodičov

Interaktívne čítanie rodičov a detí s rizikovým  vývinom reči na úrovni dvojslovných výpovedí

 

Zapojením sa do kurzu získate možnosť zúčastniť sa s Vaším dieťaťom 40-dňovej intenzívnej terapie v domácom prostredí, zameranej na rozširovanie jazykových schopností interaktívnym čítaním, resp. čítaním s vypracovaným plánom a aktívnym zapájaním dieťaťa do procesu čítania. V rámci kurzu zabezpečíme dve inštruktážne školenia a knihy s vypracovanými protokolmi.

Dve fyzické stretnutia v IDR v termíne 24.9. a 15.10. od 16.00 - 17.30.

Súčasťou kurzu je priebežné a záverečné testovanie detí dotazníkmi, zameranými na čítanie a jazykové schopnosti a odovzdanie dvoch videonahrávok z domáceho prostredia kvôli supervízii, zachytávajúce proces čítania rodiča s dieťaťom, aby boli použité stratégie efektívne.

Cena za kurz: 30 eur.

Registrácia na kurz