Kurzy pre rodičov

  • Terapeutická skupina pre deti s úzkostným ladením.

    TERMÍN: štvrtky 15:30-17:00 - plánujeme začať vo štvrtok 27.9.2018 - rozsah: 8 stretnutí - posledná hodina bude v utorok 22.11.2018. Prednosti kurzu: Možnosť posilnenia sociálnych zručností, sebapoznania a sebahodnotenia v bezpečnom prostredí rovesníckej skupiny pod vedením psychológa. Obsah: Rozvoj sociálnych zručností detí, podpora sebavedomia, sebapoznania a komunikačných zručností, nácvik riešenia konfliktov a zvládanie záťažových situácií, porozumenie vlastným emóciám. Cieľová skupina: Kurz je určený pre deti od veku 3,5 roku. O prijatí na kurz rozhodne psychológ po konzultácii.