ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY pre menšie deti - viac info TU

Obsahom kurzu Rozvoj grafomotoriky sú rôzne stimulačné aktivity zlepšujúce úroveň jemnej motoriky a grafomotorických schopností. Deti sa stretávajú v malej skupinke (4-6 detí) a hravou formou trénujú rôzne oblasti dôležité pre ich ďalší rozvoj.

TEMÍN:  štvrtky 8.00 – 9.00 hod. začiatok 19.9.2019

Registrácia do 13.9.2019 cez kontaktný formulár. 

 

5 stretnutí / 1x týždenne

Kurz je vhodný je pre mladšie deti. Je vedený psychológom, určený pre už našich klientov.

Registrácia cez formulár nižšie - do kolonky "iné" uvedte Grafomotorika.

Cena za kurz: 160eur.

Ruka je orgán, ktorého funkčnosť do veľkej miery  predurčuje život každého človeka. Je funkčne spojená s myslením a rečou. Motorika ruky a motorika artikulačných orgánov je navzájom prepojená, takže rozvoj grafomotoriky napomáha aj pri logopedických ťažkostiach.

Okolo 4 rokov sa objavujú prvé pravidelné pohyby pri kreslení, vznikajú rôzne tvary, dieťa pomenováva svoje obrázky. Ak má však dieťa problémy v jemnej motorike, treba ju precvičovať. Najlepšie je na to navliekanie korálikov, skladačky, puzzle, vhadzovanie drobných komponentov do nádob, presypávanie sypkých materiálov, stavanie s kockami, zaskrutkovávanie, práce s papierom, novinami, modelovanie, strihanie, trhanie, ale aj rôzne samoobslužné činnosti a pravdaže kreslenie. Počas kurzu sa striedajú písacie plochy aj písacie pomôcky (ceruzky, štetce, písanie do múky.

Registráciou potvrdzujete súhlas so pracovaním osobných údajov.

 

 

Vyberte maximálne 2 problémy