ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY

Okolo 4 rokov sa objavujú prvé pravidelné pohyby pri kreslení, vznikajú rôzne tvary, dieťa pomenováva svoje obrázky. Ak má však dieťa problémy v jemnej motorike, treba ju precvičovať. Najlepšie je na to navliekanie korálikov, skladačky, puzzle, vhadzovanie drobných komponentov do nádob, presypávanie sypkých materiálov, stavanie s kockami, zaskrutkovávanie, práce s papierom, novinami, modelovanie, strihanie, trhanie, ale aj rôzne samoobslužné činnosti a pravdaže kreslenie. Počas kurzu sa striedajú písacie plochy aj písacie pomôcky (ceruzky, štetce, písanie do múky.

Práve obsahom kurzu Rozvoj grafomotoriky sú rôzne stimulačné aktivity zlepšujúce úroveň jemnej motoriky a gramotorických schopností. Deti sa stretávajú v malej skupinke (4-6 detí) a hravou formou trénujú rôzne oblasti dôležité pre ich ďalší rozvoj. Deti sa do skupinky tešia, lebo sú povzbudzované a oceňované aj za čiastočné úspechy.

Kurz je vhodný od 4 rokov, ideálny však je pre predškolákov, keďže kurz rozvíja predpoklady pre budúce pekné písanie a kreslenie.

 

 

Vyberte maximálne 2 problémy