Prerušenie prevádzky zariadenia

Vzhľadom na prevenciu so šírením koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu sme sa rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť možnému šíreniu nákazy našich detí a rodín, ktoré naše zariadenie navštevujú, ako aj chrániť zdravie našich zamestnancov.

S platnosťou od 10.3. do odvolania preto prerušujeme prevádzku v našom zariadení.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky.

  Zriaďovateľ  a vedenie S CŠPP IDR

https://bratislava.sk/sk/sprava/najnovsie-informacie-o-situacii-a-opatreniach-v-meste-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom