OTVÁRAME: INTENZÍVNY PREDŠKOLSKÝ LOGOPEDICKÝ KURZ

Cieľová skupina: deti v predškolskom veku alebo deti po dosiahnutí 5. roku vyžadujúce si skupinovú logopedickú podporu, komplexnú prípravu na školu v malej skupine

Obsah:

Hrou na "školu" logoepdička podporuje rozvoj jazykovej kompetencie a iných dôležitých schopností u detí, najmä:

  • rozvoj predškolských jazykových schopností,
  • rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, naratívnych schopností, oromotoriky,
  • rozvoj fonematického uvedomovania,
  • rozvoj grafomotoriky,
  • rozvoj matematických predstáv a koncentrácie pozornosti.      

Termín: 9.7.2018 - 13.7.2018 - každý deň, vždy od 8.15. - 11.15

Cena kurzu je: 250€ .

 

Prihlásenie je možné do 25.6.2018

Tešíme sa na Vás.

 

Registrácia na kurz