INTERAKTÍVNE ČÍTANIE I - (viac info TU)

Rozvíjanie rozprávačských schopností (INTERAKTÍVNE ČÍTANIE) detí a rozvíjanie porozumenia čítaného textu s výrazným dopadom na rozvoj jazykových schopností detí. 

Kurz IČ I.  plánujeme otvoriť od 6.10.2020, utorky/štvrtky  8.00 - 9.30  hod.
(12 stretnutí 2x týždenne) t.j. 6 týždňov. 

Čítanie detských naročnejších príbehov - detských kníh v skupine s logopédom. Pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie ako i vplastné orzprávanie príbehov.

Kurz IČ efektívne a komplexne podporuje jazykové kompetencie dieťaťa pre našich aktuálnych klientov.

Kurz IČ I ponúkame len pre klientov nášho zariadenia (vo veku 4-5 rokov), ktorí absolvujú individuálne terapie. Účasť na KIC I , konzultujte prosím s Vašou pani logopédkou  - registrácia je záväzná.

 cena: 250 €

Registráciu považujeme za záväzné prihlásenie (do 30.9.2020) klientov budeme následne kontaktovať.

Maximum detí v skupine 5.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa aktuálnej legislatívy.

Registrácia na kurz