INTERAKTÍVNE ČÍTANIE

Čítanie detských príbehov - detských kníh v skupine s logopédom. Pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie.

Súčasťou kurzu je zároveň aj intenzívne rozvíjanie rozprávania vlastných príbehov detí.

Aktuálne kurzy ponúkame len pre klientov nášho zariadenia.

 

Registrácia na kurz