AKTUÁLNE KURZY

PREBIEHA: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania, Kurz grafomotorikya Kurz gramatického porozumenia pre deti s NKS.

PRIPRAVUJEME: skupinové stretnutia pre deti so zajakavosťou