AKTUÁLNE KURZY

PREBIEHA: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania, Kurz grafomotoriky

PRIPRAVUJEME: skupinové stretnutia pre deti so zajakavosťou