Kurzy pre deti

  • AKTUÁLNE KURZY

    PREBIEHA: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (16.1), Kurz interaktívneho čítania (23.1), Kurz pozornosti (15.1) a Kurz grafomotoriky (18.1) PRIPRAVUJEME: skupinové stretnutia pre deti so zajakavosťou v školskom veku a kurz pre školákov s dyslexiou.