Kurzy pre deti

  • AKTUÁLNE KURZY

    PREBIEHA: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania, Kurz grafomotoriky a Kurz gramatického porozumenia. PRIPRAVUJEME: skupinové stretnutia pre deti so zajakavosťou.