Kurzy pre deti

  • ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY

    Ruka je orgán, ktorého funkčnosť do veľkej miery predurčuje život každého človeka. Je funkčne spojená s myslením a rečou. Motorika ruky a motorika artikulačných orgánov je navzájom prepojená, takže rozvoj grafomotoriky napomáha aj pri logopedických ťažkostiach.