V spolupráci so SAL organizujeme dňa 17.3.2018 kurz pre logopédov: Intervencia pri zajakavosti

Kurz intervencia pri zajakavosti ponúka teoretické východisko porúch plynulosti, ktoré vychádza z dlhoročných klinických skúseností prednášajúcich. Predstaví možnosti diagnostikovania zajakavosti / porúch plynulosti reči pri zohľadnení komunikačného a sociálneho kontextu klienta.

Druhá polovica kurzu bude zameraná na možnosti terapie zajakavosti

  • individualizovanie terapie, so zohľadnením vekového kritéria
  • terapeutické postupy - využitie konkrétnych metód a techník
  • využitie skupinovej terapie pri terapii zajakavosti
  • možnosti terapie v rečovom a sociálnom okolí klienta