Pri príležitosti medzinárodného dňa zajakavosti ...

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/146083/myty-o-zajakavani-sa

„ Svet, ktorý rozumie zajakavosti ... “

 Pozývame ľudí, ktorých sa zajakavosť osobne dotýka (ľudí, ktorí s ňou žijú; rodičov detí so zajakavosťou; príbuzných) na čaj o piatej – pri príležitosti medzinárodného dňa zajakavosti.

Miesto neformálneho stretnutia bude na Železničiarskej ulici 13, (3.poschodie) v Bratislave, v priestoroch Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitútu detskej reči.

Stretnutie sa uskutoční v piatok 20.10.2017 medzi 17.00 – 19.00 hodinou.

Tešíme sa na Vás.