Prebieha prieskum: Čo pomáha deťom so zajakavosťou? (viac info tu)

Milé kolegyne a kolegovia, milí rodiča a ich deti so zajakavosťou.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc pri zbieraní názorov rodičov (ktorí majú deti so zajakavosťou) na to, čo si myslia, že je pomocou pre ich deti so zajakavosťou. Dotazníky PASS - P  sú určené pre všetkých rodičov detí so zajakavosťou v rúznom veku.

Rovnako zbierame názory detí so zajakavosť na skutočnosť, čo im pomáha pri zvládaní zajakavosti a čo je pre ne podporou. Dotazník (dotazník PASS CH) je pre deti vo veku 7-17 rokov.

Dotazník vypracovali profesor st. Louis a dr. Mary Weidner a v medzinárodnom tíme s doc. K. Wesierskou by sme radi vypracovali nové usmernenie založené na dôkazoch. Potrebujeme odpovede aspoň 100 rodičov a 100 detí, aby mohlo vzniknúť usmernenie – a týmto Vás chceme poprosť o Vašu pomoc. Dotazník je veľmi podnetný aj pre proces terapie. Potrebné je vyplniť všetky otázky  a odpovedať aj na otvorené otázky v závere dotazníka. Vyplnenie trvá len niekoľko minúť.

Prosíme, preto o vyplnenie online dotazníka pre rodičov na linke https://www.surveymonkey.com/r/TGFM7QK (rodičia vyplnia dotazník online) alebo pdf. verzie dotazníka (ideálne obaja rodičia). Vyplnený dotazník pošlete prosím na email pass.parent.sk@gmail.com.

Pripravili sme aj verziu pre deti v elektronickej podobe. Linka je https://www.surveymonkey.com/r/25N5975.  Dotazník vypĺňajú deti so zajakavosťou medzi 7. – 17 rokom života. Prípadne ak chcete vypĺňať dotazník s dieťaťom ako logopéd, ponúkame pdf verziu, vyplnený dotazník pošlete tiež na email pass.parent.sk@gmail.com.

Dotazníky v PDF/word formáte nájdete na nižšie v prílohe.

Ak si spomínate, vďaka Vašej pomoci sme už vypracovali medzinárodné usmernene pre dospelých (viď príloha). Veríme, že sa nám podarí vytvoriť podobný plagátik aj za rodičov a tiež za deti, ktorý bude založený na dôkazoch.

Ďakujeme Vám vopred za ochotu a spoluprácu. Každý jeden dotazník je pre nás cenný názor. Dotazníky posielajte prosím priebežne, termín zbierania dát je do 15.12.2019.

Zbieranie dát podlieha zákonu o ochrane osobných údajov a GDPR.

S vďakou tím IDR.