OZNAM PRE KLIENTOV

https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva/

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-platne-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Prevádzka zariadenia bude pokračovať v nasledujúcich týžňoch podľa nariadenia hygienika a tiež usmernení MŠ SR. 
Prosíme rodičov o dodržiavanie hygienických opatrení (vypísanie dotazníkov a vyhlásení), ktoré Vám odborný zamestnanec pošle pred osobným stretnutím e-mailom.

Upozorňujeme rodičov, že bez zaslania vypísaného dotazníka a vyhlásenia o zdravotnom stave vopred, nebudú ošetrení.


Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
Vedenie SCŠPP IDR