MINI KIDS - TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRE DETI SO ZAJAKAVOSŤOU V RANOM VEKU

Prihlásenie na KURZ

V prípade záujmu o kurz zašlite PRIHLÁŠKU (word dokument) na mail: logopedi@detskarec.sk, následne dostanete potvrdzujúci e-mail s údajmi k platbe.

Prihlásenie sa považuje za záväzné po vyplatení poplatku za kurz, ktoré je potrebné realizovať najneskôr do 1.4.2019, inak Vaše prihlásenie nebude akceptované.

 Prihláška viď nižšie - word dokument.

Informácie o lektorke Dr. Patricii Sandrieser ako i o obsahu kurzu nájdete v prílohe pdf.