KRÁSNY a POKOJNÝ ROK 2018

Inštitut Vianočná Fotka.jpeg

 

Celý tím Inštitútu detskej reči Vám želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa radosti, pohody, zdravia, a dobrý štart v roku 2018.