HĽADÁME LOGOPÉDA

Dnášho tímu hľadáme zodpovednú a komunikatívnu logopédku, ktorá je motivovaná pracovať v tíme s logopédmi a psychológom a špecilizovať sa najmä na prácu s deťmi s vývinovou jazykovou poruchovu v predškolskom a v školskom veku,  ako i s deťmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dysortografia). Dôležitou súčasťou budúcej práce bude aj intenzívna komunikácia s rodičmi detí a ich pedagógmi. Nástup najneskôr: september 2020.

V prípade záujmu svoju žiadosť a životopis posielajte do 25.3.2020 na adresu riaditeľky zariadenia Mgr. Hany Lacikovej, PhD. (lacikova@detskarec.sk).